Pagina personală a
Congresul Diasporei Moldovenești

Memo pentru cetăţenii Republicii Moldova care călătoresc în Rusia

Stimaţi cetăţeni ai Republicii Moldova!

Dacă planificaţi să întraţi în Federaţia Rusă sau deja vă aflaţi pe teritoriul Rusiei, vă recomandăm să citiţi cu atenţie informaţia următoare.


1.Regulile după trecerea frontierei de stat a Federaţiei Ruse:

La punctul de control la frontiera de stat a Federaţiei Ruse trebuie să prezintaţi un paşaport valabil al cetăţeanului Republicii Moldova şi o fişă de migraţie completată.

Fişa de migraţie se îndeplineşte în limba rusă. Se permite completarea ei cu literele alfabetului latin, în conformitate cu datele indicate în paşaport sau alt act de identificarea personalităţii. Este necesară completarea ambelor părţi a fişei de migraţie. Dacă indicaţi alt scop de şedere, nu Veţi reuşi să vă angajaţila muncă.

Fişa de migraţie are două părţi – „A" şi „B". La trecerea punctului de control peste graniţă partea fişei de migraţie "A" rămâne la angajatul punctului de control de la frontieră, partea „B" a fişei de migraţie se reîntoarce. Pe partea dorsală a părţii „B" a fişei de migraţie, trebuie să se pună semnul de intrare în Federaţia Rusă de către angajatul punctului de control de la frontieră.

În cazul deteriorării sau pierderii fişei de migraţie, trebuie, în termen de 3 zile, să anunţaţi despre aceasta în cel mai apropiat amplasat organ teritorial a Serviciului Federal de Migraţie (SFM) din Rusia, pentru primirea duplicatului fişei de migrare deteriorate sau pierdute. În acest caz va fi necesar să prezentaţi actele cu care aţi intrat în Federaţia Rusă (paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova şi biletul). Duplicatul fişei de migraţie se oferă gratuit!

Atenţie!

Dacă în timpul trecerii frontierei de stat a Federaţiei Ruse, sub diferite pretexte vor încerca să stoarcă bani din voi, vă rugăm să ne anunţaţi.

SFS (Serviciul Federal de Securitate) al Rusiei: Tel. +7 (495) 914-22-22.

 

2. Regulile de şedere în Federaţia Rusă

După intrarea pe teritoriul Federaţiei Ruse, cetăţenii Republicii Moldova sunt obligaţi, timp de șapte zile, să prezinte ţării gazde paşaportul şi fişa de migrare, pentru a se pune la evidenţă în organul teritorial al SFM, la locul de reşedinţă.

Ţara gazdă, timp de o zi vă oferă un formular, copia paşaportului dumneavoastră şi a fişei de migraţie în organul teritorial al SFM, direct sau prin poştă.

În organizaţiile de servicii poştale funcţionează ghişee, unde formularele se oferă gratis! Pentru serviciile de primire a formularului în organizaţiile de servicii poştale sunt taxe corespunzătoare.

Organul teritorial al SFM sau organizaţia de serviciu poştal, aplică o marcă care denotă că l-au primit şi returnează partea detaşabilă a formularului ţării gazde.

Deţinerea părţii detaşabile a formularului cu marcă, demonstrează ca v-aţi pus la evidenţă de migraţie.

Recomandăm! Să faceţi cîteva copii xeroxate ale paşaportului, fişei de migraţie şi părţii detaşabile a formularului. La pierderea actelor – deţinerea copiilor va ajuta să demonstraţi că aveţi acte şi aţi respectat regulile de evidenţă de migrare.

Atenţie! Retragerea paşaportului şi a fişei de migraţie este interzisă.

La plecare Sunteţi obligaţi să reîntoarceţi partea detaşabilă s formularului ţării gazde pentru trimiterea lui directă sau prin poştă către organul teritorial al SFM!

Reţineţi! Puteţi să vă aflaţi doar în acea regiune a Rusiei unde v-aţi pus la evidenţă.

Dumneavoastră puteţi să vă aflaţi pe teritoriul Federaţiei Ruse nu mai mult de 90 (nouăzeci) zile!

* Dacă aveţi un motiv pentru a prelungi şederea, trebuie să contactaţi preventiv biroul SFM, înainte de perioada menţionată mai sus.

Încălcarea regulilor de evidenţă de migraţie poate impune o amendă de 2000 la 5000 de ruble, iar în unele cazuri şi deportarea administrativă - poate fi impusă interdicţia de intrare în Rusia pentru pînă la cinci ani.

ATENŢIE!

Dacă colaboratorii organelor interne sub diferite pretexte vor să stoarcă bani de la dumneavoastră, rugăm să ne anunţaţi.

MAI Rusia. Tel: +7 (495) 667-07-30.

Departamentul organelor de securitate proprie al MAI al Rusiei. Tel: +7 (495) 667-07-30.

SFS al Rusiei. Tel: +7 (495). 914-22-22.

 

3.Informaţia pentru muncitorii migranţi din Republica Moldova

!Aveţi dreptul să vă angajaţi în cîmpul muncii numai în prezenţa unui brevet pentru efectuarea lucrărilor (servicii) pentru uz casnic, personal, şi în alte scopuri similare, ne legate de activităţile de afaceri sau de permisul de muncă.

PENTRU PRIMIREA PERMISULUI DE MUNCĂ:

1. Adresaţi-vă în organul teritorial al SFM al Rusiei la locul unde v-aţi pus la evidenţă de migraţie, cu cererea pentru un permis de muncă.

La cerere se aplică:

 • copia cererii;
 • fotografie coloră de dimensiunile 30x40 mm;
 • paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
 • fişa de migraţie cu cu marca controlului de frontieră;
 • chitanţa de achitare a a taxei pentru permis de muncă;
 • acte care confirmă absenţa narcomaniei;
 • acte care confirmă absenţa bolilor infecţioase, care reprezintă un pericol pentru alţii (lepra (boala Hansen), tuberculoza, sifilis, Chlamedia limfogranuloma, şancrul);
 • certificatul de lipsa de bolii cauzate de virusul imunodeficienţei umane (infecţia HIV).

2. NU mai tîrziui decît 10 zile lucrătore după prezentarea actelor de mai sus, Dumneavoastră trebuie personal să primiţi permis de muncă cu număr de înregistrare.

Permisul de muncă se eliberează în limitele cotelor stabilite pentru cetăţenii Republicii Moldova. Permisiunea de a lucra cu un număr de înmatriculare inexistent este invalid!

Dacă nu aţi reuşit să vă angajaţi la muncă timp de 90 de zile din momentul sosirii pe teritoriul Federaţiei Ruse, Ve-i fi nevoit sa părăsiţi Federaţia Rusă, necătînd la faptul că aveţi un permis de muncă valabil mai mult decît 90 zile.

ATENŢIE!

Cînd vă angajaţi la muncă:

! Aflaţi, să cunoaşteţi cu siguranţă numele, prenumele şi patronimicul, adresa poştală şi telefonul angajatorului. Relataţi această informaţie rudelor sau reprezentanţilor diasporelor moldoveneşti.

!Neapărat încheiaţi un contract de muncă sau civil legal, cu angajatorul.

Doar încheind un contract, Vă Veţi putea adresa în organele de drept sau instanţă de judecată, în caz că, spre exemplu, nu vă vor achita salariul. Acordul trebuie să se încheie în formă scrisă, semnat de către Dumneavoastră şi angajator.

După încheierea acordului, angajatorul sau cel care face comanda de muncă (servicii), este nevoit să anunţe despre aceasta organul teritorial de ocupare a subiectului respectiv al Federaţiei Ruse şi că indice termenul de valabilitate a acordului pentru determinarea termenului de aflare a cetăţeanului străin pe teritoriul Federaţiei Ruse.

Trebuie să cereţi de la angajatorul dumneavoastră partea detaşabilă a formularului numărul doi.

Nu aveţi dreptul că efectuaţi activitatea de muncă în afara subiectului Federaţiei Ruse, pe tritoriul căruia îi este dat permisul de muncă, excepţie fiind cazurile prevăzute de către legislaţie.

Aveţi dreptul să prelungiţi termenul de aflare în ţară cu scopul de a înfăptui activitatea de muncă, dar nu mai mult decît un an. Pentru aceasta Veţi avea nevoie, pînă la finisarea termenului, să vă adresaţi organului teritorial al SFM al Rusiei şi să primiţi permisul de muncă pentru termenul nou.

Obţinerea unui brevet pentru desfăşurarea activităţii de muncă, de către cetăţenii străini care au ajuns în Federaţia Rusă în modul care nu necesită viză

PENTRU PRIMIREA BREVETULUI:

1. Adresaţi-vă la organul teritorial al SFM al Rusiei la locul unde v-aţi pus la evidenţă, cu cererea de permis de muncă.

La cerere se aplică:

 • paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
 • fişa de migraţie cu marca trecerii frontierei;
 • documentul de confirmare că aţi achitat impozitele pentru desfăşurarea activităţii de muncă, pe bază de brevet;
 • date despre tipurile de activităţi de muncă a persoanelor fizice (de descărcat).

Nu mai tîrziu decît 10 (zece) zile muncitoare de la data primirii, trebuie să Vi se elibereze brevetul sau formularul despre refuzul în a Vi-l elibera.

Brevetul se eliberează pentru un termen de la una pînă la trei luni. Termenul de valabilitate al brevetului poate fi prelungit de mai multe ori pe un termen de cel mult trei luni. Însă, termenul general de valabiliate a brevetului, ţinînd cont de prelungire, nu trebuie să depăşească 12 luni de la ziua eliberării lui.

Termenul de valabilitate a brevetului se consideră prelungit pentru perioada, pentru care s-a achitat impozitul pe venit al persoanei fizice. În caz contrar, termenul de valabiliatte a brevetului este reziliat din ziua, următoarea după ultima zi a perioadei, pentru care a fost achitat impozitul.

După douăsprezece luni de la data acordării brevetului, cetăţeanul străin se poate adresa la organele teritoriale ale autorităţilor executive federale în domeniul migraţiei pentru a obţine un nou brevet.

Brevetul se eliberează personal la prezentarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova şi documentul care confirmă că aţi achitat impozitul pentru termenul pentru care se eliberează brevetul.

Brevetul vă oferă dreptul să desfăşuraţi activitatea de muncă pe teritoriul acelui subiect al Federaţiei Ruse, unde a fost eliberat.

Brevetul se eliberează de către organele teritoriale ale SFM al Rusiei

ATENŢIE!

Dacă munciţi ilegal, Aţi putea fi atraşi ra răspundere administrativă, in formă de amendă de 2.500 - 5.000 ruble, iar în unele cazuri - cu expulzarea administrativă, de până la cinci ani.

!Dacă angajatorul: v-a luat paşaportul, Vă pune să munciţi în afara orelor de muncă, aplică violenţă – adresaţi-vă la Ambasada Republicii Moldova sau în Congresul Diasporelor Moldoveneşti.

 

4. Verificarea actelor de către colaboratorii organelor de drept ale Federaţiei Ruse

Deplasîndu-vă pe teritoriul Federaţiei Ruse, sunteţi obligat să deţineţi cu Dumneavoastră următoarele acte: paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova, fişa de migrare, formularul de sosire, permisul de muncă sau brevetul (după posibilitate, păstraţi copiile actelor enumerate mai sus într-un loc sigur).

Dacă aţi fost oprit de către un colaborator al MAI al Rusiei şi s-a adresat cu rugămintea de a-i prezenta actele Dumneavoastră, el este obligat să vă prezinte şi să vă arate certificatul său de muncă (după posibilitate, trebuie să reţineţi numele colaboratorului sau să înscrieţi datele certificatului său de muncă).

ATENŢIE!

Colaboratorul afacerilor interne nu are dreptul, indiferent de pretexte, să vă ceară să achitaţi amenda fără a întocmi protocolul şi a vă elibera o chitanţă.

Motive pentru întocmirea protocolului privind încălcarea administrativă:

 • încălcarea drepturilor de intrare în Rusia sau a regimului de aflare (trai) în Rusia;
 • lipsa actelor, care confirma dreptul de aflare (trai) în Rusia – paşaportul, fişa de migraţie şi formularul;
 • refuzul de a părăsi Rusia după finisarea termenului permis de şedere;
 • discrepanţă între obiectivele de sosire în Rusia (spre exemplu, în fişa de migraţie aţi indicat că aţi venit în vizită, însă, în realitate munciţi), precum şi alte motive prevăzute de legislaţia Federaţiei Ruse.

Dacă se întocmeşte protocolul:

Aveţi dreptul să faceţi cunoştinţă cu conţinutul protocolului şi să introduceţi menţiuni, în caz de dezacord cu acţiunile colaboratorului afacerilor interne, sau denaturarea evenimentelor în protocol. Dacă este necesar, rugaţi să vi se acorde un traducător. Făcînd cunoştinţă cu protocolul, semnaţi-vă şi cereţi să vi se dea personal o copie.

Protocolul confirmă faptul că Dumneavoastră aţi comis o încălcare administrativă. Să vă amendeze sau să înterprindă alte măsuri ale responsabilităţii administrative, colaboratorii de poliţie nu au dreptul.

Decizia de aplicare a pedepsei administrative o ia sau ofiţerul serviciului de migraţie, sau instanţa de judecată. Problema deportării în afara Rusiei o ia exclusiv instanţa de judecată.

!În caz că V-au arestat, aveţi dreptul să cereţi să informeze imediat rudele dumneavoastră şi Ambasada Republicii Moldova în Rusia.

 

5. Pierderea sau furtul actelor, care confirmă identitatea cetăţeanului Republicii Moldova

Dacă aţi pierdut sau Vi s-au furat (sechestrat) actele, trebuie să:

 • Adresaţi-vă în cel mai apropiat sector de poliţie cu o cerere de eliberare a certificatului,
 • în prezenţa certificatului, vă rugăm să contactaţi Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Moscova pentru eliberarea certificatului de revenire în Moldova

Pentru întocmirea certificatului de revenire este necesar să prezentaţi copia actului de confirmare a identităţii cu fotografie şi două poze colore 3x4. Taxa consulară este de 30 dolari SUA (plata se efectuează în ruble conform cursului Băncii Centrale a Federaţiei Ruse, în ziua de plată).

 

6. Numerele de telefon necesare în Republica Moldova:

 

Ministerul Afacerilor Interne:

+ 373 22 25-49-98,

+ 373 22 25-53-46,

+ 373 22 25-57-78

E-mail: mai@mai.gov.md

 

Ministerul afacerilor externe şi integrării europene:

+ 373 22 69-09-90

+373 22 57-82-06

Факс: +373 22 23-23-02

E-mail: secdep@mfa.md

 

Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă

+7 495 628-10-50

+7 495 624-96-78

+7 495 624- 53 -53

E-mail: info@moldembassy.ru

Александр Калинин: мигранты уходят в тень!
закрыть окно
Александр Калинин: мигранты уходят в тень!
Свежее видео:Все видео
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.053