Pagina personală a
«Comitetul mamelor»

Regulamentul Comitetului MamelorREGULAMENTUL

COMITETULUI MAMELOR

PE LÎNGĂ ORGANIZAȚIA OBȘTEASCĂ INTERREGIONALĂ

«CONGRESUL DIASPORELOR MOLDOVENEȘTI»


I. Dispoziții generale

1. Comitetul Mamelor (în continuare Comitetul) pe lîngă ​​"Congresul Diasporelor Moldoveneşti" este un organism consultativ pentru interacţiunea cu autorităţile oficiale din Federaţia Rusă şi Republica Moldova în vederea protecţiei drepturilor şi intereselor femeilor, familiei şi a copiilor.

         2. În componența Comitetului sunt oficiali ai Federaţiei Ruse şi Republicii Moldova, membrii Congresului Diasporelor Moldoveneşti, nativii din Republica Moldova, domiciliați în Federaţia Rusă şi în străinătate, reprezentanţii ONG-urile moldovenești și rusești.

3. Comitetul își realizează activitatea în conformitate cu principiile dreptului internaţional şi legislaţia Federației Ruse, pe baza Regulamentului Organizației obștești interregionale "Congresul Diasporelor Moldoveneşti".

4. În activitatea sa, Comitetul Mamelor, pe lîngă  OOI "Congresul Diasporelor Moldoveneşti" se conduce conform Regulamentului dat.

 

II. Responsabilitățile Comitetului

Comitetul are următoarele responsabilități:

- apără drepturile și interesele femeilor, familiei și a copiilor, nativilor din Republica Moldova, care trăiesc, sau se află temporar pe teritoriul Federației Ruse,

- contribuie la identificarea şi repatrierea cetățenilor minori ai Republicii Moldova, nou-născuţilor abandonaţi în maternităţi, rămași fără îngrijire părintească pe teritoriul Federaţiei Ruse,

- oferă ajutor copiilor minori ai migranţilor moldoveni, care au accesul limitat la educaţie şi medicină, care se ocupă de vagabondare, sunt expuși la violență sau alte riscuri sociale,

- desfăşoară campanii de informare pentru prevenirea traficului de copii ai migranţilor moldoveni, nou-născuţilor abandonaţi în maternităţi,

- oferă ajutor mamelor singure și îngrijitorilor singuri ai copiilor nativilor din Republica Moldova,

- contribuie la facilitarea integrării în societatea rusă a familiilor inter-etnice şi a copiilor migranţilor moldoveni,

- dezvoltă proiecte care vizează reducerea numărului de orfani printre nativii din Republicii Moldova în Federaţia Rusă, va contribui la realizarea lor ulterioară.

 

III. Organizarea muncii Comitetului

  1. Forma de bază a muncii Comitetului este întrunirea.
  2. Întrunirea Comitetului are loc cel puţin o dată în şase luni, iar în caz de necesitate și cu consultarea membrilor Comitetului, se desfășoară întruniri extraordinare.
  3. Invitații la întrunire au dreptul să participe la discutarea problemelor abordate, să lanseze recomandări, propuneri și obiecții.
  4. Deciziile Comitetului se iau pe cale de vot simplu cu votul decisiv al Președintelui Consiliului, și poartă un caracter de recomandare. 
  5. Deciziile Comitetului sunt îndreptate organelor oficiale de conducere ale Federației Ruse și Republicii Moldova în formă de Declarație.
  6. Președintele Comitetului:

- asigură conducerea generală a Comitetului;
- aprobă planul de lucru al Comitetului;
- aprobă ordinea de zi a întrunirii;
- aprobă documentele finale şi propunerile privind problemele abordate;
- citește informaţia cu privire la problemele abordate.

  1. Pentru organizarea activității curente a Comitetului este ales un secretar.
  2. Obligațiunile secretarului includ:

- revizuirea afacerilor curente ale Comitetului;
- organizarea şi desfășurarea întrunirilor Comitetului;
- organizarea şi desfășurarea evenimentelor;
- pregătirea documentelor pentru următoarea întrunire;
- formularea corespunzătoare a documentelor și deciziilor finale ale întrunirii Comitetului.

Зачем молдавской диаспоре нужен Комитет матерей?
закрыть окно
Зачем молдавской диаспоре нужен Комитет матерей?
Свежее видео:Все видео
2009-2017 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Utilizarea materialelor a acestui site e posibila prin prezenta linkului activ www.moldova.ms
0.142